Het PlantsoenHome

Permar vacatures

Permar in Ede voert de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) uit voor de gemeenten Ede, Barneveld, Renkum, Scherpenzeel en Wageningen. We verzorgen de arbeidsparticipatie en re-integratie van mensen die niet zonder dat steuntje in de rug kunnen. We helpen mensen om hun arbeidsvermogen zo goed mogelijk te ontwikkelen. We begeleiden hen naar en op het werk. Permar is een ambitieus Leer- en Werkbedrijf dat mensen zo regulier mogelijk wil laten werken. De wetgeving, de markt en de mensen veranderen en daarom verandert Permar ook.

 

Op dit moment zijn er geen vacatures.