Home    Participatiewet    Achtergrond Participatiewet

Achtergrond Participatiewet

In de Participatiewet zijn drie bekende wetten samengevoegd. Dat zijn:

1. de Wajong (Wet werk- en arbeidsondersteuning jonggehandicapten)
De Wajong is bedoeld voor mensen die met een beperking geboren zijn of voor hun 17e jaar arbeidsongeschikt zijn geraakt door een ongeluk of een ziekte. Wajongers zijn tussen de 18 en 65 jaar. Heel veel Wajongers zijn jonge, enthousiaste mensen die graag willen werken. Het UWV bemiddelt ze.
Sinds 1 januari 2015 kunnen alleen nog mensen die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn, instromen in de Wajong. Alle anderen worden aan werk geholpen of komen in de bijstand terecht.

2. de Wsw (Wet sociale werkvoorziening)
De bekende sociale werkvoorziening is bedoeld voor mensen die in een beschutte werkomgeving moeten werken. Deze plaatsen verdwijnen op den duur omdat nieuwe instroom niet meer is toegestaan. Ook hier geldt dat deze mensen graag bij gewone werkgevers willen werken. En dat gebeurt in de praktijk ook al vaak. Heel wat Wsw’ers zijn al gedetacheerd bij een werkgever of doen werk dat door werkgevers is uitbesteed. Doelstelling is ook hier om zoveel mogelijk mensen bij normale werkgevers te plaatsen, al dan niet met ondersteuning. Als dat echt niet kan, dan zorgt de gemeente voor een beschutte werkomgeving.

3. de bijstand (Wet werk en bijstand)
De bijstand is bedoeld voor mensen die onvoldoende inkomsten hebben om van te kunnen leven. Ze krijgen een bijstandsuitkering. Ook voor deze mensen is het belangrijk dat ze meedoen en het liefst gewoon in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Hierbij kunnen ze een steuntje in de rug krijgen.

Voor gemeenten en andere organisaties die zich in het verleden voor deze groepen mensen inzetten, is dus veel veranderd.

De belangrijkste punten van de Participatiewet:

  • Iedereen die, eventueel met ondersteuning, kan werken bij een ‘gewone’ werkgever krijgt daarbij hulp vanuit de Participatiewet. De gemeenten voeren de Participatiewet uit.
  • Het WSP Food Valley is namens de gemeenten het contactpunt voor alle werkgevers die werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans gunnen.
  • Permar is deelnemer in WSP Food Valley.
  • Het WSP Food Valley ondersteunt als onderdeel daarvan ook de uitvoering van de Wet Banenafspraak in opdracht van de gemeenten.
  • Een team deskundigen van WSP Food Valley helpt werkgevers bij de plaatsing en begeleiding en beschikt over een breed scala van instrumenten om u als werkgever te ondersteunen.