Home    Participatiewet

De Participatiewet: iedereen telt mee

Iedereen verdient een volwaardige plek in onze samenleving. Jong, oud, man, vrouw, gezond, ziek of gehandicapt. Iedereen telt mee. Ook als het om werk gaat. In Nederland vinden we dat doodnormaal. Maar de praktijk is weerbarstig. Daarom geldt vanaf 1 januari 2015 de Participatiewet. Die wet regelt dat mensen die niet of moeilijk in staat zijn zelf werk te vinden aan werk worden geholpen. De gemeenten voeren de Participatiewet uit. Permar kan in de uitvoering een belangrijke taak vervullen. We kunnen gemeenten en werkgevers ondersteunen en zo mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk helpen.

Rol gemeenten

Uitgangspunt van de Participatiewet is dat iedereen die kan werken, ook mee moet doen. Dat betekent ook dat iemand met een beperking naar vermogen werkt en daarbij recht heeft op ondersteuning. Er geldt nu dus nu een lokale verantwoordelijkheid voor iedereen die kan werken, inclusief de doelgroep die door een arbeidsbeperking een afstand tot de arbeidsmarkt heeft.

Rol SW-bedrijf nieuwe stijl

Met de komst van de Participatiewet veranderen de Wsw-bedrijven in leerwerkbedrijven. Leerwerkbedrijven hebben jarenlange ervaring met de begeleiding van mensen die niet zelfstandig een baan kunnen vinden. De instroom in het leerwerkbedrijf is nu dus verbreed. Dit kunnen werkzoekenden zijn zonder beperking met een goede opleiding die bijvoorbeeld bij het leerwerkbedrijf werkritme opdoen en een sollicitatietraining volgen. Maar ook mensen met een arbeidsbeperking door ziekte, of een verstandelijke of lichamelijke beperking.

Rol werkgeversservicepunt Food Valley

Het WSP Food Valley is het contactpunt voor alle werkgevers in de regio die met een arbeidsvraagstuk zitten. Permar maakt onderdeel uit van het WSP Food Valley. Wij ondersteunen werkgevers die een werkzoekende met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans gunnen. Wij helpen hen aan geschikte kandidaten. We zoeken en plaatsen ze. Zo nodig zorgen we ook voor goede begeleiding, waarbij we rekening houden met de mogelijkheden van de medewerker. Een team deskundigen, met goede kennis van de betreffende sector, ondersteunt werkgevers met raad en daad, en met financiële middelen.

Bijzondere afspraak: de wet Banenafspraak

Naar aanleiding van de Participatiewet hebben politiek, vakbonden en werkgevers de zogeheten garantiebanen uitgewerkt. Ze hebben afgesproken dat alle werkgevers in Nederland meer banen creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Dat zijn mensen die niet in staat zijn zelfstandig het minimumloon te verdienen. Het gaat uiteindelijk landelijk om 25.000 extra banen bij de overheid en 100.000 in de marktsector, in de periode tot 2026. Hier ligt dus ook voor werkgevers in onze regio een belangrijke uitdaging.

Bellen dus!

Nieuwsgierig wat wij voor u kunnen betekenen? Ga eens in gesprek met een van onze accountmanagers. Zij kennen de kandidaten en zijn goed op de hoogte van alle regelingen waar u gebruik van kunt maken. En u zult zien dat het gemakkelijker is dan u denkt om iemand gelukkig te maken met een baan. Maak vandaag nog een afspraak.