Home    Over ons    Toekomstverkenning Permar

Er is in het afgelopen jaar veel te doen geweest over Permar. De tegenvallende resultaten van 2014 en het vertrek van de algemeen directeur dat daarop volgde, hebben geleid tot een hernieuwde discussie in de vijf deelnemende gemeenten in de Gemeenschappelijk Regeling over de toekomst van Permar. Dit heeft ook geleid tot een aantal onderzoeken. Op deze pagina vindt u de onderzoeken en houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen rond de toekomst van Permar.

Rapport Berenschot

In november 2015 presenteerde onderzoeksbureau Berenschot een rapport over de gang van zaken bij Permar, naar aanleiding van de tegenvallende resultaten en het vertrek van de Algemeen Directeur. Vier gemeenteraden (Ede, Wageningen, Barneveld en Renkum) hadden om dit onderzoek gevraagd.

Lees het volledige rapport

Rapport Langedijk SWO

Naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek van Berenschot  hebben de participatie-wethouders van de vijf gemeenten in de GR de opdracht gegeven aan Langedijk SWO, om een aantal mogelijke toekomstscenario’s voor Permar te onderzoeken. Een belangrijke conclusie is dat alle gemeenten in de GR een voorkeur hebben voor het nabijheidsprincipe en een lokale invulling voor de doelgroepen uit de participatiewet en de huidige Wsw’ers. Dit zou een opheffing van de huidige Gemeenschappelijke Regeling tot gevolg kunnen hebben.

Lees het volledige rapport

Vervolg

De vijf individuele gemeenten nemen uiterlijk begin juni 2016 een besluit over de toekomst van de gemeenschappelijke Regeling Permar. Afhankelijk van deze besluiten worden de vervolgstappen bepaald.