Home    Over ons

Over ons

Permar ondersteunt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt om aan het werk te komen en te blijven. Dat doen we vanuit de overtuiging dat iedereen die kan werken, ook zou moeten werken. Want werk is van enorme waarde voor mensen. Niet voor niets is ons motto: werk gun je iedereen!

Wij doen dat voor onze medewerkers met een Wsw-indicatie, maar ook voor nieuwe doelgroepen vanuit de Participatiewet. In het sociaal akkoord hebben kabinet en sociale partners afgesproken om 125.000 garantiebanen te creëren voor deze doelgroep. Deze mensen hebben een afstand tot de arbeidsmarkt waardoor ze niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen. Werkgevers kunnen hiervoor een loonkostensubsidie ontvangen.

Onze dienstverlening bestaat uit drie belangrijke onderdelen:

  1. We ontwikkelen mensen. We zorgen dat helder wordt wat iemand echt kan en stimuleren mensen om het maximale uit zichzelf te halen. Voor sommige mensen is het voldoende om te leren zichzelf te verkopen op de arbeidsmarkt; solliciteren dus. Anderen hebben meer nodig. Daar kan een uitgebreid traject de oplossing zijn waarbij het belangrijk is werkervaring op te doen in ons leerwerkbedrijf.
  2. In ons leerwerkbedrijf voeren we werk uit voor externe opdrachtgevers onder leiding van zeer bekwame vakmensen. In het leerwerkbedrijf snijdt het mes aan twee kanten. Enerzijds doen mensen werkervaring op, anderzijds voeren we opdrachten uit. Win-win.
  3. We ondersteunen werkgevers bij het vast of tijdelijk in dienst nemen van mensen met een arbeidsbeperking. We participeren daarvoor in het Werkgever Servicepunt (WSP) FoodValley. Dat is het aanspreekpunt voor werkgevers die vacatures hebben of vragen hebben over garantiebanen en de Participatiewet.